Praxe BIOPLYN

VLÁKEŇ OBOUPOHLAVNÁ V PRAXI NA CÍLENÉ PĚSTOVÁNÍ K PRODUKCI BIOPLYNU

 

PĚSTITELSKÁ METODIKA

Vlákeň oboupohlavná (Sida hermafrodita) pochází ze severní Ameriky, kde se v přírodě planě vyskytuje na vlhkých stanovištích kolem řek. Tato víceletá bylina z čeledi rostlin slézovitých, (Malvaceae), je příbuzná jedné z nejdůležitějších přadných rostlin, a to bavlníku. Na rozdíl od bavlníku, je vlákeň oboupohlavná plodina vytrvalá a na jednom stanovišti ji lze pěstovat 20-25 let možná i déle záleží na intenzitě sklizní a na stanovišti kde se tato bylina pěstuje a samozřejmě na přístupu živin.

Vlákeň oboupohlavná prvním rokem po zasetí tvoří hlavní kořenový systém, který v následujících letech dosahuje značné mohutnosti a dosahuje do hloubky 3 – 5 metrů. Na kořenech a hlavním stonku postupně formuje 43-60 nódů a 12-30 bočních letorostů které v průběhu růstu dosahují až do výše 440cm a tvoří mohutný, robustní keř. Stonky jsou zelené, dřevnaté kulaté a duté s průměrem 15-35mm, ve vrchní části rozvětvené, olistěné a kvetoucí. Květenství – lata, se skládá z drobných bílých až slabě růžových kvítků v počtu 11-15, ve skupinkách po 5-10 ks. Plod tvoří tobolka obsahující zpravidla 5-9ks drobných semínek. Plná fáze kvetení nastává v druhé dekádě srpna a kvete až do konce vegetace vlákně oboupohlavné, tzn. Do konce měsíce října až listopadu, podle vývoje počasí, do prvních mrazů.

Rozmnožování Vlákně oboupohlavné je oproti některým jiným velmi výnosným energetickým rostlinám i dřevinám v podstatě jednoduché a nabízí se i vícero variant: semeno, kořenové oddénky, sazenice kontejnerované, dělení matečních rostlin.

Semeno: setí secí stroj, úspěšnost klíčivosti 35 – 45% 1,5-2 kg.ha plně dostačující (časově i finančně nenáročné 10ha ccá 6 hodin dle náročnosti terénu). Seje se na podzim 3 dekáda října až 1-2 dekáda listopadu, důležité aby na podzim neproklížila do začátku mrazů. Druhý termín setí na jaře 3 – 4 dekáda dubna, 1 – 3 dekáda května v závislosti na klimatických podmínkách. V součastné době se provádí pokusy vysévat Vlákeň oboupohlavnou s kukuřicí na zeleno(ve fázi zkoušek a výzkumu). Tím se ušetří jeden produkční rok, který vlákeň potřebuje k tvorbě kořenového systému a orná půda je de facto bez výnosů,“ ladem“. Jelikož výnos 1rokem po osetí není rentabilní sklízet!!!

 

Nároky Vlákně oboupohlavné na klimatické podmínky a půdu

Vlákeň oboupohlavná nemá zvláštní nároky jak na kvalitu půdy ani na zvláštní klima. Dobře se jí daří


číst více