Kritéria pro výrobu


· Standardní výbava pro setí a sklizeň
· Schopnost silážování
· Schopnost kvašení
· Dlouhodobé pěstování na jednom stanovišti
· Univerzální využití (bioplyn, biomasa, biopaliva, krmivo)
· Vysoké výkupní ceny sušiny
· Přijatelné náklady na osivo na hektar
· Nízké náklady na produkci
· Stabilita výnosů na slabších místech i v období sucha
· Velmi vysoký potenciál