Vlákeň oboupohlavná – energetická rostlina


Popis

- vysoko produkční bylina typu C4
– vytrvalá, víceletá na 20-25let
– krmná, technická, medonosná
– každoroční vzrůst, dorůstá až do výšky 4,5m
– každý rok se rozrůstá, tvoří mohutný keř
– uschne a zdřevnatí na poli
– mrazuvzdorná, nízké nároky na vodu
– půdo-ochranná, erodované a kontaminované půdy
– množí se semeny a kořeny
– neinvazivní, choroby a škůdci nejsou známi

 

Využití Vlákně oboupohlavné

- biomasa štěpka, pelety, brikety, spalování 18,5-30MJ/kg
– krmení a silážování 100-160t.ha
– výroba plynu (bioplyn)
– výroba bioethanolu 1ha/5600l
– produkce medu 150kg.ha a více
– k výrobě stavebních materiálů, papír
– k lékařskému a farmaceutickému využití
– vysoká produkce sušiny 15-30t.ha

 

Kritéria pro výrobu

· Standardní výbava pro setí a sklizeň
· Schopnost silážování
· Schopnost kvašení
· Dlouhodobé pěstování na jednom stanovišti
· Univerzální využití (bioplyn, biomasa, biopaliva, krmivo)
· Vysoké výkupní ceny sušiny
· Přijatelné náklady na osivo na hektar
· Nízké náklady na produkci
· Stabilita výnosů na slabších místech i v období sucha
· Velmi vysoký potenciál