Využití


- biomasa štěpka, pelety, brikety, spalování 18,5-30MJ/kg
- krmení a silážování 100-160t.ha
- výroba plynu (bioplyn)
- výroba bioethanolu 1ha/5600l
- produkce medu 150kg.ha a více
- k výrobě stavebních materiálů, papír
- k lékařskému a farmaceutickému využití
- vysoká produkce sušiny 15-30t.ha